ทำให้พันวันแรกของลูกน้อยดีที่สุด

สารอาหารที่สำคัญอย่างโปรตีนมีบทบาทสำคัญมากเลยทีเดียวสำหรับการเจริญเติบโตของร่างกายคนเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตน้อยๆทีเพิ่งลืมตาดูโลกอย่างเด็กทารกนั่นเอง ร่างกายคนเราจะใช้โปรตีนในการสร้างสารอาหารที่จำเป็นอย่างมากในการเจริญเติบโตของร่างกาย โปรตีนนั้นสามารถซ่อมแซมส่วนที่สีกหรอและอัตราการเจริญเติบโตของทารกที่เพิ่งเกิดนั้น การเติบโตที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับโปรตีนเลยด้วยซ้ำ เด็กต้องการโปรตีนต่อน้ำหนักตัวที่ต้องมากกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้ว 1000 วันแรกของทารกที่เราจำเป็นต้องทำให้ดีที่สุดวันนี้เด็กหลายคนทั่วโลก มีการบริโภคโปรตีนมากกว่าความต้องการของร่างกายไปแล้วด้วยซ้ำ นี่ก็มากไป มีการวิจัยและทำการศึกษาออกมาว่า ร่างกายเด็กที่จะได้รับโปรตีนในปริมาณที่มากเกินไป อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในระยะยาวเลยก็ได้ แต่มันก็ยังจำเป็นที่จะต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะเช่นกันเพราะโปรตีนที่มีผลต่อการป้องกันโรคต่าง ๆ เช่นโรคอ้วน, โรคภูมิแพ้, โรคเรื้อรังที่เกิดจากโรคอ้วน โรคหลอดเลือดและโรคหัวใจก็สามารถป้องกันได้เช่นกัน ในยุโรปมีการบันทึกสถิติไว้ด้วยเช่นกันว่าในวัยเด็กนั้น ในช่วงการเก็บสถิติในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โรคอ้วนในเด็กเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกเลยทีเดียว และพบว่าทารกที่น้ำหนักเพิ่มอย่างรวดเร็วจนมากเกินไป จะค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากในการพบเจอปัญหาโรคอ้วนได้มากกว่าเดิมแล้วรวมถึงการเป็นโรคเบาหวานและมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอีกด้วย ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเจริญเติบโตในแต่ละวันและเพื่อใช้ชีวิตของพวกเขา แต่ยังก่อให้เกิดภาระค่ารักษาพยาบาลอย่างมากมายเลยทีเดียว