ดินทรายเหมาะกับการถมที่แบบไหน

การถมที่ดินเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องทำเมื่อเราต้องการจะสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆลงไปในดิน นั่นก็เพราะการถมดินจะทำให้ดินมีความแน่นและแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักและยึดโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างไว้ได้ และดินที่นิยมนำมาใช้ในการถมดินมีอยู่ 3 ชนิด คือ ดินร่วน ดินเหนียวและดินทราย ซึ่งจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการที่เราจะสามารถเลือกชนิดของดินที่จะนำมาใช้ในการรับถมดินได้นั้น เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการจะถมดินในพื้นที่หรือบริเวณนั้นไปเพื่ออะไร ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงการใช้ดินทรายในการถมดินก่อน อย่างแรกเลย ดินทรายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทรายที่เราพบเห็นได้ตามชายทะเลหรือตามงานก่อสร้างทั่วไป เพราะดินทรายในที่นี้ไม่ใช่ทรายจริงๆ แต่เป็นดินที่มีปริมาณดินที่มีขนาดอนุภาคของดินเท่าๆกับขนาดของทรายผสมอยู่ประมาณ 85 % ลักษณะของเนื้อดินที่เป็นดินทรายจะมีการเกาะตัวกันแบบหลวมๆ ซึ่งเราอาจจะมองเห็นเป็นดินเม็ดเล็กๆได้เลย ดินทรายที่แห้งจะมีลักษณะสากมือเมื่อสัมผัสและเนื้อดินจะไม่เกาะกัน หากตักดินทรายแห้งๆขึ้นมาแผ่บนกระดาษก็จะเห็นว่าเนื้อดินจะแตกออกจากกันได้ แต่ถ้าเป็นดินทรายที่เปียกชื้น จะสามารถเกาะกันได้ดีกว่าแต่ก็จะแตกออกจากกันหากได้รับแรงกระแทก เพราะด้วยเนื้อดินที่มีลักษณะแบบนี้ทำให้ดินทรายเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดี