ดินทรายเหมาะกับการถมที่แบบไหน

การถมที่ดินเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องทำเมื่อเราต้องการจะสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆลงไปในดิน นั่นก็เพราะการถมดินจะทำให้ดินมีความแน่นและแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักและยึดโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างไว้ได้ และดินที่นิยมนำมาใช้ในการถมดินมีอยู่ 3 ชนิด คือ ดินร่วน ดินเหนียวและดินทราย ซึ่งจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการที่เราจะสามารถเลือกชนิดของดินที่จะนำมาใช้ในการรับถมดินได้นั้น เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการจะถมดินในพื้นที่หรือบริเวณนั้นไปเพื่ออะไร ซึ่งในบทความนี้จะพูดถึงการใช้ดินทรายในการถมดินก่อน

ผลงานรับถมที่ (5)

อย่างแรกเลย ดินทรายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทรายที่เราพบเห็นได้ตามชายทะเลหรือตามงานก่อสร้างทั่วไป เพราะดินทรายในที่นี้ไม่ใช่ทรายจริงๆ แต่เป็นดินที่มีปริมาณดินที่มีขนาดอนุภาคของดินเท่าๆกับขนาดของทรายผสมอยู่ประมาณ 85 % ลักษณะของเนื้อดินที่เป็นดินทรายจะมีการเกาะตัวกันแบบหลวมๆ ซึ่งเราอาจจะมองเห็นเป็นดินเม็ดเล็กๆได้เลย ดินทรายที่แห้งจะมีลักษณะสากมือเมื่อสัมผัสและเนื้อดินจะไม่เกาะกัน หากตักดินทรายแห้งๆขึ้นมาแผ่บนกระดาษก็จะเห็นว่าเนื้อดินจะแตกออกจากกันได้ แต่ถ้าเป็นดินทรายที่เปียกชื้น จะสามารถเกาะกันได้ดีกว่าแต่ก็จะแตกออกจากกันหากได้รับแรงกระแทก เพราะด้วยเนื้อดินที่มีลักษณะแบบนี้ทำให้ดินทรายเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดี

ซึ่งจะจะถือว่าเป็นข้อเสียก็ได้เพราะดินทรายจะมีความสามารถในการอุ้มน้ำและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เพราะตัวเนื้อดินไม่ดูดซับน้ำหรือธาตุอาหารพืชไว้เลยหรือยึดไว้ได้ในปริมาณน้อย ด้วยลักษณะของดินทรายที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จึงทำให้ไม่มีการนำดินทรายมาใช้ในบริเวณที่ต้องการจะปลูกต้นไม้เลย เพราะพืชส่วนใหญ่ต้องการน้ำและธาตุอาหาร ดังนั้นโดยส่วนมากดินทรายจึงถูกนำมาถมที่ในบริเวณที่ใช้เป็นลานกว้างๆมากกว่า เช่น ลานจอดรถ ถนน หรือลานเอนกประสงค์ เป็นต้น ซึ่งสถานที่พวกนี้มักมีแต่ตัวสิ่งปลูกสร้างไม่มีการปลูกต้นไม้หรือพืชใดๆ ข้อดีอย่างหนึ่งของหนึ่งของดินทรายคือมีเนื้อที่ละเอียดและไม่อุ้มน้ำ ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องดินยุบซักเท่าไหร่ ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีที่คนส่วนใหญ่คาดหวัง แต่ผลเสียคือดินอาจจะไม่เกาะกันแน่นพอที่จะรองรับหรือยึดโครงสร้างที่ใหญ่หรือมีน้ำหนักมากไว้ให้คงที่ได้ เช่น อาคารหรือตึกสูงๆ เป็นต้น